Dzięki staraniom przewodniczącego KOR PAN i Instytutu Ochrony Roślin udało się zdobyć środki na wydanie książki „Komitety ochrony roślin i ich rola w rozwoju ochrony roślin oraz integracji polskiego środowiska naukowego” autorstwa profesorów L.B. Orlikowskiego i J.J. Lipy. Na 151 stronach przedstawiono syntetycznie rozwój tej dyscypliny w kraju, kierunki badawcze, naukowców wpływających na rozwój tej dyscypliny, a od 1924 roku oddziaływanie Komitetu Ochrony Roślin, powołanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a następnie reaktywowanego w 1957 roku przez Wydz. V Polskiej Akademii Nauk na kształtowanie tej dyscypliny. W opracowaniu przedstawiono również rolę towarzystw naukowych w rozwoju ochrony roślin w kraju. Dużo uwagi poświęcono działalności Komitetu, szczególnie w latach 1990–2013. Bardzo ważną częścią tego opracowania jest ocena stanu badań z zakresu ochrony roślin oraz rozwoju kadry naukowej w latach 1984–2003. Opracowanie stanowi istotne uzupełnienie danych o rozwoju i stanie ochrony roślin w Polsce w minionych 90 latach.

Podziękowanie za publikację - Andrzej Grzywacz