Sekcja Chorób Roślin
Prof. dr hab. Piotr SOBICZEWSKI

Sekcja Metod i Środków Ochrony Roślin 
Prof. dr hab. Kazimierz KITA

Sekcja Szkodników Roślin
Prof. dr hab. Remigiusz OLSZAK

Sekcja Herbologii 
Prof. dr hab. Zenon WOŹNICA