1. Prof. dr hab. Tadeusz BARANOWSKI
  ekotoksykologia, metody i środki ochrony roślin, ochrona roślin
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 2. Prof. dr hab. Janusz BŁASZKOWSKI
  fitopatologia
  Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 3. Prof. dr hab. Jan BOCZEK
  entomologia
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 4. Prof. dr hab Zbigniew CZERNIAKOWSKI
  entomologia
  Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 5. Prof. dr hab. Zbigniew T. DĄBROWSKI
  entomologia
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 6. Prof. dr hab. Antoni  FILIPOWICZ
  fitopatologia, ochrona roślin
  Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 7. Prof. dr hab. Waldemar GAWROŃSKI
  herbologia, fitoremediacja  
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 8. Dr hab. inż. Maria GOLINOWSKA
  ekonomika ochrony roślin, ekonomika rolnictwa
  Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 9. Dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. nadzw. IOR – PIB
  wirusologia
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 10. Prof. dr hab. Michał HUREJ
  ochrona roślin
  Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 11. Prof. dr hab. Stanisław IGNATOWICZ
  entomologia
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 12. Prof. dr hab. Marek KORBAS  
  fitopatologia, ochrona roślin
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 13. Prof. dr hab. Jan KUĆMIERZ
  fitopatologia
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 14. Prof. dr hab. inż. Tomasz KUROWSKI
  fitopatologia, ochrona roślin
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 15. Prof. dr hab. Bogumił LESZCZYŃSKI
  biochemia, ochrona roślin
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 16. Prof. dr hab. Jerzy LIPA
  entomologia, biologiczna ochrona
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 17. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA
  fitopatologia
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 18. Prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI
  entomologia, integrowana ochrona roślin
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 
 19. Prof. dr hab. Jan NAWROT
  ekologia chemiczna, entomologia, ochrona roślin, szkodniki magazynowe
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 20. Prof. dr hab. Remigiusz OLSZAK
  entomologia
  Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 21. Prof. dr hab. Leszek ORLIKOWSKI
  fitopatologia
  Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 
 22. Prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY
  fitopatologia, mikrobiologia, wirusologia roślinna
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 23. Prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK
  herbologia, ochrona roślin
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 24. Prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI
  entomologia
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 25. Prof. dr hab. Józef ROLA
  herbologia
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
 26. Prof. dr hab. inż. Czesław SADOWSKI
  biologia grzybów, fitopatologia
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
 27. Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK
  herbologia
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 28. Prof. dr hab. Piotr SOBICZEWSKI
  fitopatologia, bakteriologia
  Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 29. Prof. dr hab. Danuta SOSNOWSKA
  biologiczna ochrona roślin
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 30. Prof. dr hab. Marek SZYNDEL
  fitopatologia
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 31. Dr hab. inż, prof. nadzw. Cezary TKACZUK
  biologiczna ochrona roślin
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 32. Prof. dr hab.  Marek TOMALAK
  biologiczne metody ochrony roślin, entomologia, genetyka nicieni owadobójczych, nematologia
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 33. Prof. dr hab.  Zbigniew WEBER
  fitopatologia
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 34. Prof. dr hab. Kazimierz WIECH
  entomologia
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 35. Prof. dr hab. Zenon WOŹNICA
  herbologia
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

KOR PAN 2011 11

Komitet Ochrony Roślin PAN kadencji 2011-2014 na posiedzeniu plenarnym
i konferencji na SGGW w Warszawie i zaproszeni goście (listopad 2012 r):

od lewej profesorowie: Z. Weber, Z. Błaszkowski, Cezary Tkaczuk, S., Z. T. Dąbrowski (przewodniczący),
J.J. Lipa (honorowy przewodniczący),M. Szyndel, L.B. Orlikowski, J. Nawrot, B. Leszczyński, M.Tomalak,
M. Mańka, J. Kućmierz, D. Sosnowska, T. Kurowski, G. Skrzypczak, M. Golinowska, T. Praczyk, K. Wiech,
M. Hurej, J. Boczek, T. Baranowski, M. Hurej, H. Pospieszny, B. Hasiów- Jaroszewska, Z. Woźnica,
S. Pruszyński, R. Olszak, A. Filipowicz, P. Sobiczewski, S. Wolny