Zakres działania komitet

- Biologia i ekologia szkodników i chwastów;
- Etiologia chorób roślin;
- Integrowane zwalczanie chwastów, szkodników i patogenów roślin;
- Środowiskowe aspekty i ekonomika stosowania metod i środków ochrony roślin.


Komitet został powołany w 1957 r.