KONFERENCJA
Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk
i Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
„Możliwości wykorzystania metod molekularnych w wykrywaniu
odporności agrofagów na środki ochrony roślin”
(Poznań, 11 lutego 2015 r.)

Program Konferencji

 

IPM Innovation in Europe
(Poznań, 14-16 stycznia 2015 r.)

 

Stanowisko KOR PAN ws. finansowania badań naukowych w Polsce (.pdf)

 

"Komitety ochrony roślin i ich rola w rozwoju ochrony roślin
  oraz integracji polskiego środowiska naukowego"
Książka autorstwa Leszka B. Orlikowskiego i Jerzego J. Lipy

 

Sympozjum IOR - PIB i Komitetu Ochrony Roślin PAN
"Aktualne problemy w herbologii"
(Poznań, 5 listopada 2014 r.)

Program sympozjum

 

11th European Foundation for Plant Pathology Conference
(8-13 September, 2014, Kraków, Poland)

Conference Report